Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Bawimy się w polski – warsztaty metodyczne

Prezentacje:

Dzieci z dośw. migracji, Bawimy się w polski

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Postscriptum Polonistyczne numer "Migracje i ich konsekwencje"

Powrót do listy