Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Bawimy się w polski – warsztaty metodyczne

Prezentacje:

Dzieci z dośw. migracji, Bawimy się w polski

Do obejrzenia:

Zobacz film

Do przeczytania

Postscriptum Polonistyczne numer "Migracje i ich konsekwencje"

Materiały

Powrót do listy