Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Certyfikacja języka polskiego – po co, na co i komu potrzebny jest certyfikat

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy (W. Miodunka, J. Tambor oraz A. Achtelik, R. Cudak, D. Krzyżyk, J. Mazur, B. Niesporek-Szamburska, K. Ożóg, A. Pawłowski, D. Praszałowicz, A. Seretny, R. Szul, A. Tambor, T. Zgółka, współudz. K. Graboń i M. Smereczniak) - szczeg. rozdział 11: Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

Polityka językowa a certyfikacja / Sprachpolitik und Zertifizierung, red. J. Tambor, D. Rytel-Kuc (Rytel-Schwarz), Katowice-Lipsk 2006

Władysław Miodunka: 10-lecie certyfikacji języka polskiego i jej wpływ na nauczanie polszczyzny cudzoziemców

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: Certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego. Założenia ogólne i kalendarium prac

WALDEMAR MARTYNIUK: Certyfikatowe testy biegłości w języku polskim jako obcym,

MIROSŁAW JELONKIEWICZ: Kanon kulturowy i kompetencja socjokulturowa w opisie kompetencji językowej na potrzeby certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego

Iwona Janowska ZAANEKTOWANY” SYSTEM CERTYFIKACJI ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – STAN OBECNY, "Poradnik Językowy" 2022

Iwona Janowska ZAANEKTOWANY” SYSTEM CERTYFIKACJI ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO – STAN OBECNY, "Poradnik Językowy" 2022

Ważna rola certyfikatów językowych w promowaniu języka polskiego w świecie

Materiały

ALTE - Association of Language Testers in Europe

Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego

Powrót do listy