Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Czytaj po polsku – co i jak czytać z cudzoziemcami

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

udak R., Hajduk-Gawron W.: „Problematyka adaptacji tekstu w edukacji literackiej cudzoziemców”. W: „Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki”. T. 1. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice 2016, s. 603-615.

Cudak R.: „Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego”. W: „Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego”. Red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor. Katowice 2010, s. 117-130.

Hajduk-Gawron W.: „Czytaj po polsku – czytanie jako jedna z możliwości poszerzania kompetencji językowych [O serii Czytaj po polsku, Katowice 2003, 2004]. „Postscriptum” 2004, nr 1(47), s. 53-63.

Hajduk-Gawron W.: „Przekłady literatury polskiej a dobór tekstów literackich w nauczaniu cudzoziemców”. W: „Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego”. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice 2007, s. 153-161.

Jaskółowa E.: „Poezja w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. W: „Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego”. Red. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice 2007, s. 125-140.

„Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29 – artykuły w części „O literaturze”.

Hajduk-Gawron W.: „Sztuka adaptacji w glottodydaktyce polonistycznej”, s. 30-32.

Hajduk-Gawron W.: „Sztuka adaptacji w glottodydaktyce polonistycznej”, s. 30-32.

Frukacz K.: „Reportaż literacki w glottodydaktyce polonistycznej – prolegomena”, s. 33-37

Gęsina T.: „Interpretacja tekstu literackiego na zajęciach z cudzoziemcami – wstępne rozpoznanie”, s. 38-40.

Gawryś A.: „Herbertiada, czyli poznawanie poezji przez zabawę”, s. 41-43.

Loiodice A., Satalino R.: „O nauczaniu literatury polskiej – wrażenia Włoszek uczących się jpjo, s. 44-46

„Literatura w dydaktyce i glottodydaktyce polonistycznej”. Red. W. Hajduk-Gawron, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2017.

Szałasta-Rogowska B., „Tekst literacki i malarski w nauczaniu cudzoziemców. Sposoby pracy na zajęciach lektoratowych”. W: „Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego”, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 141-152.

Hajduk-Gawron W.: Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst

Nowak I.: Sprawność bilingwalna i bikulturowa – przejaw adaptacji czy separacji? Inklinacje glottodydaktyczne

Wójcik Dudek M.: Szkoła adaptacji – o czytaniu na lekcjach języka polskiego

Buń Z.: Ukraińskie adaptacje poezji Herberta

Yinan L.: Adaptacje tytułów dzieł literatury polskiej w przekładach na język chiński: problemy i strategia

Bodzioch-Bryła B.: Gry w literaturę. Literackie paralele audiowizualne jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów

Materiały

Książeczki z serii "Czytaj po polsku" - lista tomów. Można je kupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, księgarni e-book point, w księgarni Poltax oraz w wielu innych miejscach

Książeczki z serii "Czytaj po polsku" - nagrania

Wykłady z polskiej poezji w wersji wideo. Julian Tuwim "Słopiewnie"

Wykłady z polskiej poezji w wersji wideo. Miron Białoszewski

Wykłady z polskiej poezji w wersji wideo. Rafał Wojaczek

Repozytoria z literaturą światową po ukraińsku (w tym lit. polska ale także biogramy polskich pisarzy)

Repozytoria z literaturą światową po ukraińsku (w tym lit. polska ale także biogramy polskich pisarzy)

Bezpośredni dostęp do niektórych dzieł Mickiewicza

Bezpośredni dostęp do Ogniem i mieczem

Tabela samooceny (ogólny opis poziomów języka polskiego)

Standardy wymagań egzaminacyjnych (szczegółowy opis poziomów dla młodzieży i dorosłych)

Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec

Materiały pomocnicze do kształcenia kompetencji czytania

Turniej Tłumaczy - Konkurs przeprowadzany jest od roku 1992. Studenci z różnych krajów mierzą się z polskim językiem artystycznym i trudną sztuką przekładu, tłumacząc wiersz na język ojczysty. Kryterium wyboru konkretnego tekstu stanowi przede wszystkim jego wartość językowa, poetycka i kulturowa – ważny jest rytm, rym, symbol, gra słów, metafora, zaskakująca puenta i kontekst. Przekład jest więc dla studenta dużym wyzwaniem językowym, kulturowym oraz artystycznym

Powrót do listy