Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Język polski? Chcę i mogę! Jak uczynić móc z chcieć

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Janowska I., Rabiej A.(2015), Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki

A. Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych

E. Lipińska, A. Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego

Materiały

Audiodeskrypcja jako metoda nauczania języka polskiego jako obcego

Paroles, słowa, words... - jak uczyć słownictwa

Polski na wynos to strona przeznaczona dla nauczycieli i uczących się języka polskiego jako obcego. Na stronie udostępnione są materiały, które można wykorzystywać podczas lekcji lub do pracy indywidualnej

Róznorodne materiały, nagrania i lekcje online

Powrót do listy