Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Ku absencji interferencji – o nauczaniu gramatyki w grupach wschodniosłowiańskich

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

PDF metodyczny związany ze specyfiką nauczania osób ze Wschodu: Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M., Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji 2010

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy

Krawczuk Ałła, Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją, „Postscriptum” 2 (2006), s. 137-153

Krawczuk Ałła, Rodzaj gramatyczny w nauczaniu polszczyzny Ukraińców: perspektywa z „wewnątrz” oraz z „zewnątrz” systemu języka polskiego, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 27/2020

Maliszewski Bartłomiej, Ku absencji interferencji – sposoby utrwalania poprawnych form gramatycznych w nauczaniu języka polskiego młodzieży z Ukrainy, „Roczniki Humanistyczne KUL” 10/2019

Przechodzka Grażyna, Hudy Wiktoria, Interferencje leksykalne w wypowiedziach pisemnych Słowian ze Wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 28/2021

Izdebska-Długosz Dominika Nauczanie polskiej deklinacji i składni w grupach wschodniosłowiańskich

Izdebska-Długosz Dominika Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie - przykład statystycznej analizy danych...

Izdebska-Długosz Dominika Szwecjarzy i Kanarzy – O trudnościach W zastosowaniu rodzaju męskoosobowego u studentów ukraińskojęzycznych

Izdebska-Długosz Dominika Tęsknię po tobie – o transferowych błędach rządu czasowników w polszczyźnie studentów z Ukrainy

Materiały

Gramatyka z kulturą – Bartłomiej Maliszewski

Gramatyka z kulturą. Przez przypadki - poradnik metodyczny

Gramatyczne porządki i historyczne wyjątki. Polska gramatyka – reguły, tabele, zasady - do pobrania

Grampol - program do ćwiczenia zasad gramatyki polskiej

Powrót do listy