Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Dzień dobry – podręcznik języka polskiego dla każdego

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Seria „Sztuka i rzemiosło” - Publikacja przeznaczona dla wszystkich, którzy interesują się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz nauczaniem literatury i kultury polskiej

MAGDALENA PASTUCHOWA: Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców

ALEKSANDRA JANOWSKA: Z pogranicza słowotwórstwa. O „podstawach związanych” w polszczyźnie

MAGDALENA PASTUCHOWA: O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej

ALEKSANDRA JANOWSKA: O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji

MAGDALENA PASTUCHOWA: Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata czy część systemu gramatycznego?

ALEKSANDRA JANOWSKA: Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenie glottodydaktyki

Materiały

"Dzień dobry" - nagrania do podręcznika

Inne książki i podręczniki dla początkująaych

Powrót do listy