Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Nauczanie słownictwa w grupach ukraińskojęzycznych

Prezentacje:

Nauczanie słownictwa wśród osób ukraińskojęzycznych

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Grażyna Przechodzka, Wiktorija Hudy, Interferencje leksykalne w wypowiedziach pisemnych Słowian ze Wschodu (na podstawie pisemnych prac certyfikatowych z roku 2019, poziom B1)

Krystyna Nikołajczuk, Najwyższy czas na frazeologię. Nauczanie polskich frazeologizmów o znaczeniu temporalnym w środowisku ukraińskojęzycznym

Ałła Krawczuk, Rodzaj gramatyczny w nauczaniu polszczyzny Ukraińców: perspektywa z "wewnątrz" oraz z "zewnątrz" systemu

Izdebska-Długosz Dominika Nauczanie polskiej deklinacji i składni w grupach wschodniosłowiańskich

Izdebska-Długosz Dominika Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie - przykład statystycznej analizy danych...

Izdebska-Długosz Dominika Szwecjarzy i Kanarzy – O trudnościach W zastosowaniu rodzaju męskoosobowego u studentów ukraińskojęzycznych

Izdebska-Długosz Dominika Tęsknię po tobie – o transferowych błędach rządu czasowników w polszczyźnie studentów z Ukrainy

Materiały

Fałszywi przyjaciele w róznych językach grafiki cz. 1 (w zbiorze zdjęć dużo przydatnych materiałów - fałszywi przyjaciele, ulubione polskie słowa cudzoziemców, ulubione zapożyczenia Polaków)

Fałszywi przyjaciele w róznych językach grafiki cz. 2 (w zbiorze zdjęć dużo przydatnych materiałów - fałszywi przyjaciele, ulubione polskie słowa cudzoziemców, ulubione zapożyczenia Polaków)

Fałszywi przyjaciele w róznych językach grafiki cz. 3 (w zbiorze zdjęć dużo przydatnych materiałów - fałszywi przyjaciele, ulubione polskie słowa cudzoziemców, ulubione zapożyczenia Polaków)

Słowniczki polsko-ukraińskie (słownictwo specjalistyczne)

Krótkie lekcje języka ukraińskiego

Słownik tematyczny polsko-ukraiński - do pobrania w pdf

Rozmówki PL-UKR i UKR-PL do pobrania

Rozmówki PL-UKR i UKR-PL do pobrania

Nauczanie słownictwa specjalistycznego - warsztaty metodyczne

Polsko-ukraińskie homonimy, czyli słowa na które trzeba uważać - audycja Kurier Galicyjski

Powrót do listy