Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Nauczanie wymowy w grupach ukraińskojęzycznych

Prezentacje:

Poprawność fonetyczna u Ukraińców uczących sie polskiego

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Jolanta Tambor, Nauczanie języka polskiego jako obcego. Warsztaty, w: Inne optyki, red. R. Cudak, J. Tambor, Wyd. UŚ, Katowice 2001

Maria Wacławek, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania jpjo), w: Sztuka czy rzemiosło 1. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007

Jolanta Tambor, Nauczanie wymowy polskiej. Trudności różnych grup cudzoziemców, w: Sztuka i rzemiosło 2. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010

Anna Majewska-Tworek, Agnieszka Majewska, Nauczanie wymowy polskiej jako obcej. Teoria i praktyka, w: 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2014.

Ewa Badyda, Po co i jak (nie) uczyć cudzoziemców fonetyki języka polskiego? "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2019

Agnieszka Majewska, Wymowa polska jako obca. Rozwiązywanie trudności artykulacyjnych w grupie międzynarodowej na rocznym kursie przygotowawczym, "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2019

Wirginia Mirosławska, Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym, "Postscriptum Polonistyczne" 2013, nr 2

Materiały

Głoski polskie Wzorcowa artykulacja polskich samogłosek i spółgłosek, zasady prawidłowego akcentowania wyrazów i połączeń wyrazowych, miejsca szczególnie trudne dla cudzoziemców, propozycje metodyczne w postaci ćwiczeń i zadań fonetycznych

Jak szumieć i szeleścić po polsku - jak uczyć wymowy - warsztaty metodyczne

Forvo - przewodnik po wymowie świata

Łatwo ci mówić (Podręcznik z ćwiczeniami do doskonalenia wymowy dla obcokrajowców uczących się języka polskiego)

Łatwo ci mówić (Podręcznik z ćwiczeniami do doskonalenia wymowy dla obcokrajowców uczących się języka polskiego). Pliki audio do książki

Nie lubię Igreka: Poradnik logopedyczny (przeznaczony nie tylko! dla osób japońskojęzycznych). Książka zawiera ćwiczenia i materiały do nauczania i uczenia się wymowy polskiej

Portal PolFon - interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców chcących opanować polską wymowę, ale mamy nadzieję, że zainteresuje także polskich studentów polonistyki, lektorów języka polskiego a także zawodowych lingwistów. Oprócz materiałów poglądowych obejmujących nagrania audio oraz schematy artykulacyjne zawiera również ćwiczenia szkolące słuch fonematyczny oraz umiejętność transkrypcji fonetycznej poszczególnych głosek

"Języki świata – ukraiński". Z dr. Marianem Jurkowskim, językoznawcą, rozmawia Małgorzata Tułowiecka

Powrót do listy