Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Słownictwo specjalistyczne

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Postscriptum Polonistyczne "Glottodydaktyka wśród dzieci i młodzieży wobec wyzwań wielo-, transkulturowości i ruchów migracyjnych"

Budowanie kompetencji językowej z zakresu słownictwa filmowego

Kuszak Kinga, Słownictwo specjalistyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Zainteresowania i doświadczenia utrwalone w języku

Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska - Metodyka nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji

Materiały

(Nie)codzienny polski - bezpłatne pobranie

100 faktów z historii na papierze: książka do pobrania

Wykłady "Polska na językach" - wiedza o Polsce połączona z nauką słownictwa

Blogi, vlogi i kanały (NIE) do polskiego

Polska Półka Filmowa - projekty lekcji (m.in. konstytucje, sport, ekonomia i finanse, historia i inne)

Wirtualne wycieczki (Cieszyn i Pszczyna)

Polecane miejsca do odszukania podręczników i pomocy dydaktycznych: Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Polecane miejsca do odszukania podręczników i pomocy dydaktycznych: Księgarnia Poltax

Zestaw ciekawych aplikacji i stron do uczenia

słowniczki polsko-ukraińskie (różne przedmioty)

Program nauczania języka polskiego jako drugiego dla oddziałów przygotowawczych w szkole podstawowej

Powrót do listy