Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Słowotwórstwo w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Ponglish jako przykład adaptacji językowo-kulturowej

Mieszko Rozpędowski „Du Ju Spik Ponglish”? O Językowo-Kulturowej Hybrydzie XXI W. W Wybranych Przekazach Popkultury

Magdalena Pastuch, O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej

Aleksandra Janowska, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji

Magdalena Pastuch, Rola nauczania słowotwórstwa w kształtowaniu kompetencji językowej cudzoziemców

Aleksandra Janowska, Z pogranicza słowotwórstwa. O „podstawach związanych” w polszczyźnie

Magdalena Pastuch, Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata czy część systemu gramatycznego?

Aleksandra Janowska, Złożoność derywacji czasownikowej z punktu widzenie glottodydaktyki

Małgorzata Smereczniak, Posłowie: czas i aspekt jako podstawowe kategorie czasowników. Wybrane zagadnienia w ujęciu glottodydaktycznym

Sylwia Sojda, Analiza formalna uniwerbizmów polskich

Renata Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego

Materiały

Blogi i kanały poświęcone językowi polskiemu - Ignacy z Japonii

Blogi i kanały poświęcone językowi polskiemu - Mateusz Adamczyk (bardzo ciekawe jest także konto na Instgramie, gdzie pojawia się dużo grafik i krótkich matriałów @mateusz_adamczyk).

Marcin Maciołek Na tropach form i znaczeń słów – do pobrania:

Archeologia i język, czyli o śladach przeszłości we współczesnej polszczyźnie - dr Marcin Maciołek

Na (o)bocznym torze polszczyzny - J. Tambor, M. Maciołek

Miron Białoszewski - Poezja jako eksperyment językowy, cz. II - dr hab. Romuald Cudak, prof. UŚ

Stereotypy? Tabu? Poprawność polityczna? W czym tkwi sęk? - prof. Jolanta Tambor

Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego

Zestaw słowników i poradników językowych polecanych przez Radę Języka Polskiego

Porady językowe Rady Języka Polskiego

Powrót do listy