Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Alfabetyczny spis publikacji

„Nie wracajcie tu nigdy!” – Jak Polak i Szwed widzą się w kinie nawzajem

„Postscriptum Polonistyczne”

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: „Postscriptum Polonistyczne”: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, red. numeru Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor. Nr 1 (5). Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010. 255 s.

(Nie)codzienny polski: teksty i konteksty

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: (Nie)codzienny polski: teksty i konteksty, Agnieszka Tambor. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2018. 78 s. ISBN 978-83-63268-57-2

Do kupienia w księgarniach w wersji tradycyjnej.

(Nie)codzienny polski. Operacja na językach, słowach, tekstach.

(Nie)codzienny polski. Operacje na językach.

(Nie)codzienny polski. Operacje na słowach.

(Nie)codzienny polski. Operacje na tekstach.

Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych, Agnieszka Tambor W: Adaptacje. [T.] 3, Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2018. S. 105-116. ISBN 978-83-63268-56-5

An author who hated movie adaptations of his books

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: An author who hated movie adaptations of his books, Agnieszka Tambor, “No Limits” 1(3)/2021, s. 12-13

Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu: film jako narzędzie dydaktyczne

Pobierz

Opis: Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu: film jako narzędzie dydaktyczne, Agnieszka Tambor W: Glottodydaktyka polonistyczna III. – Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL, 2013. S. 301-314

Czytaj po polsku: Zofia Nałkowska, Tadeusz Borowski

Przejdź na stronę

Opis: Zofia Nałkowska – Przy torze kolejowym. Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu, zaadapt. i oprac. Agnieszka Tambor [red. nauk. Romuald Cudak, Wioletta Hajduk-Gawron, Jolanta Tambor]. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. 117 s. (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 126).

Dlaczego warto uczyć się języka polskiego?

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Dlaczego warto uczyć się języka polskiego, Agnieszka Tambor, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie 2019.

Female revolution behind the camera

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Female revolution behind the camera, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2021, nr 1 (27), s. 193-214

Film jako narzędzie glottodydaktyka

Przejdź na stronę

Opis: Film jako narzędzie glottodydaktyka, Agnieszka Tambor Kwart. Pol. 2018, nr 28/29, s. 52-55

Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2, s. 259-272

Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: rozprawa doktorska niepublikowana w całości

Filmowa półka 2009 roku

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka 2009 roku, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1, s. 239-255

Filmowa półka sezonu 2011/2012

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka sezonu 2011/2012, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 1, s. 283-293

Filmowa półka sezonu 2012/2013: część II

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka sezonu 2012/2013: część II, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 199-212

Internacjonalizacja to jeszcze coś…

Przejdź na stronę

Opis: Internacjonalizacja to jeszcze coś…, Agnieszka Tambor „Gazeta Uniwersytecka” 2017, nr 1, s. 12-13

Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Janusz Korczak – pisarz, pedagog, myśliciel, Agnieszka Tambor „Spotkania Polonistyk Trzech Krajów Chiny, Korea, Japonia” 2013, s. 23-27

Język lekarza na językach

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Język lekarza na językach, Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor „Pro Medico” 2020/2021, nr 275, s. 6-7

Licz na Banacha

Przejdź na stronę

Opis: Licz na Banacha: podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców, Agnieszka Tambor. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. 112 s. (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 209) ISBN 978-83-226-3853-8
Do kupienia w księgarniach w wersji e-book i tradycyjnej.

Literatura (i kultura) polska w świecie

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Literatura (i kultura) polska w świecie, red. nauk. Romuald Cudak, Karolina Pospiszil, Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 446 s. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3785) ISBN 978-83-226-3578-0

Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem, czyli o pracy, przyjaźni, fascynacji i egzotyce. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Chinami w pierwszym 20-leciu XXI wieku

Pobierz

Opis: Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem, czyli o pracy, przyjaźni, fascynacji i egzotyce. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Chinami w pierwszym 20-leciu XXI wieku

Na nowym Jedwabnym Szlaku

Przejdź na stronę

Opis: Na nowym Jedwabnym Szlaku, Agnieszka Tambor „Gazeta Uniwersytecka” 2017, nr 9, s. 12-13

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy, red. nauk. Jolanta Tambor, Bernadeta Niesporek-Szamburska; skład zesp. aut.: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka, współpr.: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 338 s. ISBN 978-83-226-3534-6

Nowa Polska Półka Filmowa

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Nowa Polska Półka Filmowa. 100 filmów polskich, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Agnieszka Tambor, Katowice 2015

Nowa polska półka filmowa: 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien

Pobierz

Nowa polska półka filmowa: 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Agnieszka Tambor; współpraca przy tworzeniu haseł Adam Antoniewicz, Agata Rudzińska, Justyna Budzik. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2015. 213 s. ISBN 978-83-63268-42-8

O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2, s. 265-272

Obalanie mitów

Przejdź na stronę

Opis: Obalanie mitów, Agnieszka Tambor „Gazeta Uniwersytecka” 2015, nr 10, s. 13

Pandemia, która łączy

Przejdź na stronę

Opis: Pandemia, która łączy…, Agnieszka Tambor, Uniwersytet Śląski, Portal WWW: 22.04.2020

Pisarz, który nie cierpiał ekranizacji swoich książek

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Pisarz, który nie cierpiał ekranizacji swoich książek, Agnieszka Tambor, „No Limits” 1(3)/2021, s. 12-13

Polacy znani i nieznani. Podróżnicy, wynalazcy, odkrywcy, naukowcy, niezwykli ludzie, którzy odmienili losy świata

Półka filmowa 2014

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2014, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 237-247

Półka filmowa 2015

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2015, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1, s. 273-285

Półka filmowa 2016 (i trochę 2017)

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2016 (i trochę 2017), Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 275-288

Półka filmowa 2018

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2018, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 1, s. 279-288

Półka filmowa 2019

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2019, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 1, s. 284-308

Półka filmowa sezonu 2017

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa sezonu 2017, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 313-323

Polska półka filmowa: krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Przejdź na stronę

Polska półka filmowa: krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Justyna Hanna Budzik, Agnieszka Tambor. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 137 s. (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 198) ISBN 978-83-226-3478-3

Polska półka historyczna: 100 faktów z historii polski, które każdy cudzoziemiec znać powinien

Pomysł zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemców i reemigrantów

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Pomysł zajęć wyrównawczych dla dzieci cudzoziemców i reemigrantów, Agnieszka Tambor. Uniwersytet Śląski, Portal WWW: 22.04.2020

Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Ameryka Północna i Południowa

Przejdź na stronę

Opis: Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Ameryka Północna i Południowa, Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor „Culture Avenue. Polska kultura poza krajem” 6.09.2019, s. 1-9

Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Daleki Wschód

Przejdź na stronę

Opis: Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Daleki Wschód, Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor „Culture Avenue. Polska kultura poza krajem” 5.09.2019, s. 1-10

Poznajmy się. Знайомимося. Poznejme se

Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury, Agnieszka Tambor W: Adaptacje. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 2013. S. 311-320. ISBN 978-83-63268-28-2

Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2, s. 193-205

Rodzinny region to powód do dumy

Pobierz

Opis: Rodzinny region to powód do dumy – rozmowa, Agnieszka Tambor, Krzysztof Pszczółka „Górnoślązak” 2018, nr 9-10, s. 12

Romuald Cudak: badacz, interpretator, redaktor

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Romuald Cudak: badacz, interpretator, redaktor, Agnieszka Tambor Biblioteka „Postscriptum Polonistyczne” Nr 1 (2012), s. 125-129

Śląskie Ścieżki Filmowe (wstęp: ENG-RUS)

Śląskie Ścieżki Filmowe (wstęp: ENG-UKR)

Sport w filmie i w kulturze

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Sport w filmie i w kulturze, Agnieszka Tambor W: Pisarze wobec futbolu: negacje – irytacje – fascynacje. Lublin: Norbertinum, 2012. S. 63-73. ISBN 978-83-7222-484-2

Sprawozdanie z projektu Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Sprawozdanie z projektu Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2, s. 309-315

Studenci zawsze zaskakują: rozmowa z dr Agnieszką Tambor

Przejdź na stronę

Opis: Studenci zawsze zaskakują: rozmowa z dr Agnieszką Tambor – adiunktem w Instytucie Nauk o Sztuce na Wydziale Humanistycznym UŚ, Agnieszka Tambor, rozm. Agnieszka Niewdana „Gazeta Uniwersytecka” 2020, nr 8, s. 12-13

Tabus im Film – gestern und heute

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Tabus im Film – gestern und heute, Agnieszka Tambor W: Empathie im Umgang mit dem Tabu(bruch): Kommunikative und narrative Strategien. Berlin: Frank & Timme, 2014. S. 285-295. ISBN 978-3-7329-0066-4

VI Światowy Kongres Polonistów – badania inter- i transdycyplinarne

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku: diagnozy, koncepcje, perspektywy, badania inter- i transdyscyplinarne, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 317-327

W Indonezji już mówią po polsku

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: W Indonezji już mówią po polsku: Uniwersytet Śląski na targach EHEF i na indonezyjskich uniwersytetach, Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1 , s. 305-309

Powrót do listy