Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Film

„Nie wracajcie tu nigdy!” – Jak Polak i Szwed widzą się w kinie nawzajem

„Postscriptum Polonistyczne”

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: „Postscriptum Polonistyczne”: pismo krajowych i zagranicznych polonistów poświęcone zagadnieniom związanym z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, red. numeru Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor. Nr 1 (5). Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010. 255 s.

Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego w tłumaczeniu tytułów filmowych, Agnieszka Tambor W: Adaptacje. [T.] 3, Implementacje, konwergencje, dziedziczenie. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2018. S. 105-116. ISBN 978-83-63268-56-5

An author who hated movie adaptations of his books

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: An author who hated movie adaptations of his books, Agnieszka Tambor, “No Limits” 1(3)/2021, s. 12-13

Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu: film jako narzędzie dydaktyczne

Pobierz

Opis: Cudzoziemiec w oczach Polaka – odwrotna strona autoportretu: film jako narzędzie dydaktyczne, Agnieszka Tambor W: Glottodydaktyka polonistyczna III. – Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL, 2013. S. 301-314

Female revolution behind the camera

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Female revolution behind the camera, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2021, nr 1 (27), s. 193-214

Film jako narzędzie glottodydaktyka

Przejdź na stronę

Opis: Film jako narzędzie glottodydaktyka, Agnieszka Tambor Kwart. Pol. 2018, nr 28/29, s. 52-55

Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Film jako narzędzie pomocnicze w procesie adaptacji migrantów – imigrantów i uchodźców, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 2, s. 259-272

Film jako przedmiot i narzędzie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: rozprawa doktorska niepublikowana w całości

Filmowa półka 2009 roku

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka 2009 roku, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2010, nr 1, s. 239-255

Filmowa półka sezonu 2011/2012

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka sezonu 2011/2012, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 1, s. 283-293

Filmowa półka sezonu 2012/2013: część II

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Filmowa półka sezonu 2012/2013: część II, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 199-212

Nowa Polska Półka Filmowa

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Nowa Polska Półka Filmowa. 100 filmów polskich, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien, Agnieszka Tambor, Katowice 2015

Pisarz, który nie cierpiał ekranizacji swoich książek

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Pisarz, który nie cierpiał ekranizacji swoich książek, Agnieszka Tambor, „No Limits” 1(3)/2021, s. 12-13

Półka filmowa 2013-2014

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2013-2014, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2014, nr 1, s. 251-264

Półka filmowa 2014

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2014, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 237-247

Półka filmowa 2015

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2015, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1, s. 273-285

Półka filmowa 2016 (i trochę 2017)

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2016 (i trochę 2017), Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 275-288

Półka filmowa 2018

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2018, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2019, nr 1, s. 279-288

Półka filmowa 2019

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa 2019, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2020, nr 1, s. 284-308

Półka filmowa sezonu 2017

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Półka filmowa sezonu 2017, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 1, s. 313-323

Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Przekład filmowy jako rodzaj adaptacji tekstów kultury, Agnieszka Tambor W: Adaptacje. – Katowice: Uniwersytet Śląski, 2013. S. 311-320. ISBN 978-83-63268-28-2

Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Przemiany bohatera w powojennym kinie polskim – od Supermana do Wonder Woman, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 2, s. 193-205

Tabus im Film – gestern und heute

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Tabus im Film – gestern und heute, Agnieszka Tambor W: Empathie im Umgang mit dem Tabu(bruch): Kommunikative und narrative Strategien. Berlin: Frank & Timme, 2014. S. 285-295. ISBN 978-3-7329-0066-4

Powrót do listy