Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Metodyka wykorzystania filmu w nauczaniu

Polska na językach (lekcje słownictwa specjalistycznego)

Warsztaty metodyczne nauczania języka polskiego jako obcego

ŻYCIE W INTERNECIE? – STRONY I PLATFORMY