Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Jak szumieć i szeleścić po polsku – warsztaty fonetyczne

Prezentacje:

Jak szumieć i szeleścić - K. Graboń

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Jolanta Tambor, Nauczanie języka polskiego jako obcego. Warsztaty, w Inne optyki, red. R. Cudak, J. Tambor, Wyd. UŚ, Katowice 2001

Maria Wacławek, Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania jpjo), w Sztuka czy rzemiosło 1. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2007

Jolanta Tambor, Nauczanie wymowy polskiej. Trudności różnych grup cudzoziemców, w Sztuka i rzemiosło 2. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, M. Kita, J. Tambor, Katowice 2010

Anna Majewska-Tworek, Agnieszka Majewska, Nauczanie wymowy polskiej jako obcej. Teoria i praktyka, w: 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław 2014.

Ewa Badyda, Po co i jak (nie) uczyć cudzoziemców fonetyki języka polskiego? "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2019

Agnieszka Majewska, Wymowa polska jako obca. Rozwiązywanie trudności artykulacyjnych w grupie międzynarodowej na rocznym kursie przygotowawczym, "Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2019

Wirginia Mirosławska, Trudne miejsca w nauczaniu wymowy polskiej w środowisku bułgarskojęzycznym, "Postscriptum Polonistyczne" 2013, nr 2

Materiały

Głoski polskie: Publikacja opisuje trudności związane z artykulacją polskich głosek, które mogą wystąpić u różnych grup narodowościowych cudzoziemców uczących się języka polskiego. W książce zaprezentowano wzorcową artykulację polskich samogłosek i spółgłosek, a także omówiono zasady prawidłowego akcentowania wyrazów i połączeń wyrazowych we współczesnej polszczyźnie. Wskazano miejsca szczególnie trudne dla cudzoziemców, a także podano konkretne propozycje metodyczne w postaci licznych ćwiczeń i zadań fonetycznych umożliwiających przezwyciężenie trudności wymawianiowych osób uczących się jpjo.

Nie lubię Igreka Poradnik logopedyczny (przeznaczony nie tylko! dla osób japońskojęzycznych). Książka zawiera ćwiczenia i materiały do nauczania i uczenia się wymowy polskiej

Portal PolFon - interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców chcących opanować polską wymowę, ale mamy nadzieję, że zainteresuje także polskich studentów polonistyki, lektorów języka polskiego a także zawodowych lingwistów. Oprócz materiałów poglądowych obejmujących nagrania audio oraz schematy artykulacyjne zawiera również ćwiczenia szkolące słuch fonematyczny oraz umiejętność transkrypcji fonetycznej poszczególnych głosek

Powrót do listy