Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Słuchowisko radiowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Prezentacje:

Obejrzyj film:

Do przeczytania

Anna Trębska-Kerntopf,Co słychać w słuchowisku, czyli o technikach pracy z teatrem wyobraźni na zajęciach języka polskiego jako obcego

Chrystyna Nikołajczuk, Słuchowisko radiowe na zajęciach języka polskiego jako obcego: pomysł lekcji oraz opinie studentów lwowskiej polonistyki

Materiały

Powrót do listy