Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Moim celem jest to, aby cały świat oglądał polskie filmy , uczył się polskiego i kochał polską kulturę. Wiele osób uczy się języka, bo nasz kraj wydaje im się fascynujący. Oczywiście mają rację! Marzę, aby jak najwięcej było na rynku materiałów publikacji, projektów i podręczników, które pozwalałyby na poznawanie Polski, Polaków i naszej kultury przy jednoczesnym pogłębianiu znajomości języka.

Chcę aby „Półki” (nie)filmowe zapełniły całe „regały” w domach dzieci polonijnych, w domach zagranicznych studentów i na zagranicznych polonistykach!

Wielokrotnie na targach edukacyjnych na świecie podchodzili do mnie ludzie i mówili, że znają nasz kraj, bo… Wiedźmin, piosenka na YT, wiersz Szymborskiej który przeczytali w tłumaczeniu, miłość do Sienkiewicza lub polski film, który zdarzyło im się obejrzeć w lokalnym kinie. Powody były niezliczone, tak jak odległe były miejsca, w których zdarzyło mi się uczyć polskiego. Wiem, że wszędzie, ale to WSZĘDZIE są ludzie, którzy kochają Polskę! Sprawcie razem ze mną, żeby CAŁY ŚWIAT MÓWIŁ PO POLSKU!!!

 

Kim jestem, co zrobiłam, co robię?
Jestem filmoholiczką, kinomaniaczką, … a poza tym?

 • Wykładam i wykładałam na Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiach Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego podczas edycji w Katowicach, Rzymie, Berlinie i Dublinie, a także podczas edycji online.
 • Wykładam na Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie
 • Prowadzę regularnie warsztaty dla nauczycieli za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Kazachstanie i Chinach. Ostatnie warsztaty online zebrały uczestników od Australii, przez Dubaj, po nowy Jork i Brazylię.
 • Prowadziłam zajęcia z języka polskiego i kultury polskiej m.in. w Indonezji, Indiach, Malezji, Brazylii, Japonii, Korei Płd., Chinach, Chorwacji, Ukrainie, Białorusi, Słowenii, Niemczech, USA, Kanadzie i wielu innych krajach.
 • Pracowałam przy multimedialnych projektach do nauki języka polskiego: Europodians oraz Slavic Network.
 • Byłam członkiem grupy roboczej Komisji ds. strategii promocji i nauczania języka polskiego powołanej na mocy umowy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Śląskim. Efektem prac komisji jest publikacja Nauczania i promocja języka polskiego w świecie.
 • Jestem autorką wielu artykułów i książek związanych z nauczaniem kultury polskiej i języka polskiego.
 • Prowadzę i współtworzę projekty z zakresu promocji języka polskiego oraz szeroko pojętego nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego.
 • Od wielu lat współpracuję ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, jestem kierownikiem programowym kursu przygotowującego do studiów w języku polskim oraz letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej.
 • Byłam współtwórczynią kierunku międzynarodowe studia polskie – kierunek jest przeznaczony między innymi dla studentów-obcokrajowców.
 • Kieruję egzaminami wstępnymi z języka polskiego dla osób chcących studiować na Uniwersytecie Śląskim.
 • Pracuję w Instytucie Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wykładam na Doskonalących studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Prowadziłam szkolenia z zakresu glottodydaktyki, edukacji i komunikacji międzykulturowej dla nauczycieli na zlecenie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji, Fundacji „Samodzielność od kuchni” oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA, Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach, UNICEF
 • Prowadzę prelekcje filmowe w śląskich kinach: Światowid w Katowicach i Patria w Rudzie Śląskiej
 • Jestem popularyzatorką nauki – biorę udział w wydarzeniach popularyzatorskich: Śląski Festiwal Nauki, Luzofonia – Dni Kultury Portugalskiej, Dni Polskie (m.in. Shenyang – Chiny, Preszów – Słowacja)
 • Prowadziłam kurs języka polskiego skupiony na słownictwie z pionu produkcji filmowej na zlecenie Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych oraz Netlfix