Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Liczby i miary w kulturze - Prof. Romuald Cudak

Zobacz film

Liczebniki na historycznych polskich drogach, bezdrożach i rozdrożach. O skomplikowanym procesie gramatykalizacji liczebników - Prof. Mirosława Siuciak

Zobacz film

I Mikołaj przyjechawszy na Czesława dziedzinę samoośm… Liczebniki zespołowe w polszczyźnie - Prof. Magdalena Pastuch

Zobacz film

Między 4 i 5 – cóż to za granica? Nie przelicz się, gdy liczysz na liczebnik - Prof. Piotr Garncarek

Zobacz film

Liczebniki zbiorowe – zakres, odmiana i rekcja - Dr Marcin Maciołek

Zobacz film

Zajechał w pół sta koni, czyli ile ich miał? Liczebniki ułamkowe - Prof. Aleksandra Janowska

Zobacz film

Dwa, dwie, dwaj, dwóch – nadmiar form. Liczebniki główne – rekcja i odmienność - Prof. Jolanta Tambor

Zobacz film

Liczebniki porządkowe, wielokrotne i wielorakie - Prof. Danuta Krzyżyk

Zobacz film

Liczebniki złożone – z członem 1, z tysiącami, milionami… - Dr Karolina Lisczyk

Zobacz film

Frazeologizmy i przysłowia z liczebnikami - Dr Marcin Maciołek

Zobacz film

Liczenie poezji. Wersyfikacja (nie tylko) polska - Prof. Romuald Cudak

Zobacz film

Na zamknięcie: Jeszcze się policzymy! O różnych systemach liczenia i ciekawostkach liczbowych - Dr Barbara Morcinek-Abramczyk, dr Jagna Malejka

Zobacz film

Podręczniki, książki i na platformy – o liczbach i liczebnikach słów kilka - Dr Agnieszka Tambor, prof. Jolanta Tambor

Zobacz film