Polska półka filmowa Polska półka filmowa

Język polski na świecie

Internacjonalizacja to jeszcze coś…

Przejdź na stronę

Opis: Internacjonalizacja to jeszcze coś…, Agnieszka Tambor „Gazeta Uniwersytecka” 2017, nr 1, s. 12-13

Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem, czyli o pracy, przyjaźni, fascynacji i egzotyce. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Chinami w pierwszym 20-leciu XXI wieku

Pobierz

Opis: Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem…, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, zeszyt 19, 2021, ISSN 2084-2902, s. 248-262

Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy, red. nauk. Jolanta Tambor, Bernadeta Niesporek-Szamburska; skład zesp. aut.: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka, współpr.: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. 338 s. ISBN 978-83-226-3534-6

O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: O ekspertyzie nt. promocji i uczenia języka polskiego w świecie, Agnieszka Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2018, nr 2, s. 265-272

Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Ameryka Północna i Południowa

Przejdź na stronę

Opis: Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Ameryka Północna i Południowa, Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor „Culture Avenue. Polska kultura poza krajem” 6.09.2019, s. 1-9

Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Daleki Wschód

Przejdź na stronę

Opis: Poprzez kontynenty, czyli dokąd sięga Polska. Daleki Wschód, Jolanta Tambor, Agnieszka Tambor „Culture Avenue. Polska kultura poza krajem” 5.09.2019, s. 1-10

VI Światowy Kongres Polonistów – badania inter- i transdycyplinarne

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku: diagnozy, koncepcje, perspektywy, badania inter- i transdyscyplinarne, Agnieszka Tambor, Jolanta Tambor „Postscriptum Polonistyczne” 2017, nr 1, s. 317-327

W Indonezji już mówią po polsku

Pobierz
Przejdź na stronę

Opis: W Indonezji już mówią po polsku: Uniwersytet Śląski na targach EHEF i na indonezyjskich uniwersytetach, Agnieszka Tambor, Agata Rudzińska „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1 , s. 305-309

Powrót do listy