Polska półka filmowa Polska półka filmowa

ŚWIAT PO POLSKU

1. opis serii: W serii ukazują się teksty promujące i przybliżające polskiemu czytelnikowi inne kultury i kręgi kulturowe wraz z ich poszerzonymi kontekstami. Publikujemy materiały dotyczące tekstów kultury (film, teatr, literatura, język itp.) – ich analizy i interpretacje. W serii ukazują się także tłumaczenia niepublikowanych dotąd w języku polskim tekstów źródłowych – legend, opowiadań, przepisów i opisów oraz tekstów przekazywanych pierwotnie ustnie. W publikacjach z serii czytelnik odnajdzie wiedzę o świecie, najczęściej powiązaną z polskimi tropami jej towarzyszącymi.

2. redaktor serii: dr Agnieszka Tambor, dr Tomasz Gęsina

3. główna dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo

4. kontakt: agnieszka.tambor@us.edu.pl, tomasz.gesina@us.edu.pl

Zasady redakcyjne serii

Pobierz

– wiodąca dyscyplina naukowa serii:

literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, językoznawstwo
– redaktor serii:
dr Agnieszka Tambor, dr Tomasz Gęsina
– kontakt:
agnieszka.tambor@us.edu.pltomasz.gesina@us.edu.pl
– opis serii:
W serii ukazują się teksty promujące i przybliżające polskiemu czytelnikowi inne kultury i kręgi kulturowe wraz z ich poszerzonymi kontekstami. Publikujemy materiały dotyczące tekstów kultury (film, teatr, literatura, język itp.) – ich analizy i interpretacje. W serii ukazują się także tłumaczenia niepublikowanych dotąd w języku polskim tekstów źródłowych – legend, opowiadań, przepisów i opisów oraz tekstów przekazywanych pierwotnie ustnie. W publikacjach z serii czytelnik odnajdzie wiedzę o świecie, najczęściej powiązaną z polskimi tropami jej towarzyszącymi.

Powrót do listy